25.05.2022

Skylda at taka ímóti reiðum peningi

Brúkaraumboðið hevur kunnað Etika um og mint á, at tá Etika tekur ímóti gjaldskortum, hevur Etika eisini skyldu at taka ímóti kontantum.

Brúkaraumboðið hevur eftirlit við, at kontantreglan í gjaldslógini verður hildin. Brúkaraumboðið fekk eina fráboðan um, at Etika ikki tók ímóti kontantum. Hetta er krav sambært § 81 í gjaldslógini, sum sigur, at um tikið verður ímóti gjaldskortum, skal eisini takast ímóti reiðum peningi.

Brúkaraumboðið hevur í hesum sambandi vent sær til Etika við kunning og áminning um at halda kontantregluna.

Etika hevur upplýst fyri Brúkaraumboðnum, at framyvir verður møguligt at gjalda við kontantum í Etika.

Viðkomandi lógargrein

Í § 81 í gjaldslógini stendur: En betalingsmodtager er forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af denne lov, jf. dog stk. 2, 3 og 5.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved fjernsalg eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer.

Stk. 3. Betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter, er uanset stk. 1 alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Erhvervsministeren fastsætter, i hvilke områder på Færøerne der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter. Erhvervsministeren offentliggør en meddelelse herom på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Stk. 4. Betalingsmodtagere, der ønsker kun at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00, jf. stk. 3, skal forinden underrette Finanstilsynet herom.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af betalingsmodtagere er forpligtet til altid at modtage betaling med kontanter uanset stk. 1-3.